MIROSLAV ŠIMKOVIČ

Vyštudoval som psychológiu na FF UK v Bratislave a som absolventom 3-ročného výcviku v procesovo orientovanej psychológii, jedného z najnezvyčajnejších psychoterapeutických prístupov. Zaujíma ma osobnýrast a rozvoj, psycho-sociálny aktivizmus...

a idea "hlbokej demokracie", ako ju rozvinul Arnold Mindell, zakladateľ procesovo orientovanej psychológie. V rámci svojej kariéry som pracoval ako poradenský aj klinický psychológ, niekoľko rokov som psychológiu učil na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Som prednášateľom a lektorom kurzov, workshopov a seminárov so zameraním na osobný rast a rozvoj. Bavíma čítanie kníh, rád počúvam hudbu, mám rád more, chutné jedlá, kávu a čokoľvek, čo je potravou duše...

https://dreamingwolf.weebly.com/