Prečo...

09.11.2017

My ľudia sa radi nazývame "najvyššou inteligenciou" tejto planéty. Málokedy sa však tak aj správame. Pre mňa je inteligencia spojená aj s ľudskosťou, empatiou a citlivosťou. Tiež s ochotou prebrať zodpovednosť za všetko, čo s mojim životom súvisí. Vedome sa rozhodovať v každej situácii a konať najlepšie ako v danej chvíli viem. Zaujímať sa o to, čo moje konanie a moje návyky spôsobujú. 

Nie je mi ľahostajné, čo sa deje a neraz ma zamestná myšlienka, kde končí to, čo už nepotrebujem. Neustále registrujem množstvo smutných správ z celého sveta, kde my, najinteligentnejšie stvorenia tohto sveta, necitlivo a hrubo poškodzujeme našu Zem. V našich činoch chýba základná pokora a úcta voči Zemi, ktorá len tak JE - DÁVA - ZNÁŠA naše konanie.