JÚLIA SELLERS

 "Džuli" je spisovateľka, konzultantka, lektorka, ale predovšetkým služobníčka nezištnej lásky.

Autorka knihy "Videl som to zajtra" zažila prvý mimotelový zážitok v roku 1995. Odvtedy tejto problematike venuje všetok svoj voľný čas. Zaoberá sa kvantovou fyzikou, voľnou (free energy) a skalárnou energiou, anomálnou kogníciou, aplikovanou prekogníciou, remote viewing (ďiaľkovým nazeraním), mimotelovými zážitkami, zážitkami blízko smrti, rezonančnou kavitáciou, studenou fúziou, ESP, bioenergetikou, kymatikou (cymatics) a zlúčením vedy a náboženstva. Študovala fytopatológiu, entomológiu, ruský jazyk, ruské teritoriálne štúdiá, anglický jazyk a literatúru, žurnalistiku, politológiu, prekladateľstvo, tlmočníctvo, právo a personálny manažment. Aktívne tiež píše básne a úvahy. Väčšina z nich je duchovne zameraná. Žila v bývalom ZSSR a vo Frankfurte nad Mohanom. Potom sa trvalo usadila vo Washingtone, D.C. V súčasnosti sa zdržiava na Slovensku. Má americké a slovenské občianstvo.

Je členkou nasledujúcich organizácií v USA:

Americké centrum pre integráciu zážitkov duchovnej transformácie, Akadémia pre štúdium duchovna a vedomia, Projekt aplikovanej jasnozrivosti, Spoločnosť pre vedecké skúmanie, Asociácia pre zhromažďovanie dôkazov o posmrtnom živote, Asociácia transkomunikácie.

Viac ako 20 rokov žije s človekom, ktorý sa od ostatných odlišuje tým, že žije mimo tela. Vychádza z tela a cestuje. A to všetko pri plnom vedomí. Po vydaní knižnej novinky o mimoteloých zážitkoch pod názvom "Video som to zajtra" o tomto fenoméne aktívne prednáša na Slovensku aj v zahraničí. Prináša tak svedectvo z prvej ruky o tom, čo znamená nachádzať sa a existovať, ale hlavne fungovať mimo tela, ako aj aký majú mimotelové zážiky prínos, na čo všetko slúžia, či sa dajú aktívne naučiť a ako z nich urobiť súčasť nášho každodenného života. Potenciál a prínos mimotelových zážitkov vidí Džuli hlavne v tom, že tieto majú schopnosť zdokonaľovať vlastné individuálne vedomie, čím zároveň prinášajú pozitívny rast a posun o vedomí kolektívnom.

  • Aktívne spolupracuje s americkou nadáciou FREE, ktorej zakladateľom bol americký astronaut Edgar Mitchell, ktorý počas misie Apollo 14 pracoval na povrchu Mesiaca. Nadácia skúma mimozemské a mimodimenziálne civilizácie a ich kontakty s našou planétou.
  • Je členkou amerických fórumov a komunít združujúcich členov, ktorí sa zaoberajú mimotelovými zážitkami, zážitkami blízko smrti a duchovno transformačnými zážitkami.
  • Je členkou tímu Aurisong, z.s.-medzinárodnej neziskovej mimovládnej organizácie. Aurisong je partner celosvetovej globálnej partnerskej dohody Allatra, zdiela tiež myšlienky medzinárodného hnutia Ubuntu.
  • V súčasnosti prednáša na rôzne duchovné témy vrátane mimotelových zážitkov v SR, ČR, USA.

www.juliasellers.sk