JANKA VACULČIAKOVÁ

Milujem a prijímam život ako nepretržitý sled udalostí, ktoré sú podnetmi na rozvíjanie schopností, prijímanie nových vedomostí, aktiváciu silných stránok, osobnej slobody a zodpovednosti. V osem ročnej lektorskej činnosti veľmi radaotváram témy života pre ľudí, ktorí majú záujem o vedomejší prístup k sebe a svetu. Som matka dvoch dcér a mojou vášňou sú témy ženského sveta. Podporujem ženy v poznávaní a rozvíjaní svojho ženského princípu, potenciálu, svojej cykličnosti a lásky k sebe. Ďalšími príťažlivými témami sú talent, silné stránky, schopnosti, nadanie, dary,k ktoré keď spoznáme s rozvíjame, spájame sa so svojou jedinečnosťou, silou, nachádzame zmysel v práci a živote. Uvedomením si svojho potenciálu, zvyšujemem svoje sebavedomie, tvoríme si život podľa svojich predstáv a potrieb.

https://sulad.sk/