AKTUALITY

Na obývačke v novembri sme sa bavili o zaťažovaní Zeme odpadom, o triedení odpadu a o tom ako sa dajú do bežného života zaradiť jednoduché "maličkosti" a postarať sa o nevytváranie odpadu.

Linky k tejto téme: www.zerowaste.sk    www.prijemneveci.sk    www.bezodpadu.sk    

21.11.2017 o 18:00 sa uskutočnilo na adrese:  Komunitné centrum Sásová, ulica Tatranská 10  - 

1. diskusné stretnutie k tejto téme.

12.12.2017 o 18:00 na tej istej adrese 2. diskusné stretnutie